BA SPARTA
 Home Page   
sezóna 2003-4
 Dívky (1989)   
starší žákyně
 Dívky (1990)   
mladší žákyně
 Dívky (1991)   
starší minižákyně
 Chlapci (1990)   
mladší žáci

Basketbalová akademie Sparta (dívky, ročník 1990)


Pozvánka

Výbor První Basketbalové Akademie České republiky svolává shromáždění členů


Výbor První Basketbalové Akademie České republiky v souladu s čl. 23 Stanov

svolává

shromáždění členů,

které se uskuteční dne 18.12.2003 od 18.00 hod. ve školní jídelně ZŠ Šantrochova 2, Praha 6 s následujícím pořadem jednání:

 • Zahájení shromáždění
 • Volba předsedajícího shromáždění, zapisovatele a ověřovatele
 • Volba mandátové, volební a návrhové komise
 • Zpráva správní rady
 • Zpráva kontrolní komise
 • Volba členů správní rady
 • Stanovení výše a splatnosti příspěvků, zápisného a jiných poplatků pro kalendářní rok 2004
 • Informace o projektu na zřízení víceletého Gymnázia a Technického licea
 • Závěr

  Prezentace členů se uskuteční od 17.45 v místě konání shromáždění členů. Pokud se některý z členů akademie nechá zastoupit jinou osobou, aby jej zastupovala na shromáždění členů, je jeho zástupce povinen prokázat se písemnou plnou mocí obsahující rozsah jeho zmocnění.

  V Praze dne 7.12.2003

  Za výbor Basketbalové Akademie
  Mgr. Libor Dvořák
  pověřený člen Výboru Akademie


  Kontakt: basparta@atlas.cz

  BA SPARTA

 • ROTATING BASKET BALL

  Aktuality

  Soupiska

  Fotogalerie

  IntraWeb

  Výsledky

  Žebříčky

  Registrace

  Odkazy

  Kde?

  Ankety

  sezóna 2003-4

  sezóna 2004-5

  sezóna 2005-6